W związku z awarią sieci telekomunikacyjnej w dniu 19.03.2020, prosimy w sprawach pilnych kontakt pod numerem tel. 6000 11 673 (tylko dziekanat). W pozostałych sprawach prośba o kontakt drogą mailową.

[edit] Awaria usunięta

Kategoria powiadomień: Dziekanat, Gdańsk