Materiały, które będą tutaj zamieszczane, przeznaczone są dla studentów. Ich autorami są nauczyciele akademiccy prowadzący zajęcia.

  1. prof. zw. dr hab. Lech Milian, Socjologiczne uwarunkowania przestępczości
    (plik: Tezy do wykładu Socjologiczne uwarunkowania przestępczości 20200129.pdf).

W związku z zawieszeniem zajęć dydaktycznych zaplanowanych w Gdańskiej Szkole Wyższej, realizowanych na terenie Uczelni w okresie od 12 marca do 10 kwietnia 2020 r., GSW udostępnia do pobrania materiały dydaktyczne przygotowane przez prowadzących zajęcia. Materiały przeznaczone są wyłącznie dla studentów Gdańskiej Szkoły Wyższej, po zalogowaniu się do strony www.

  Materiały dydaktyczne
Platforma webinarowa ClickMeeting

Studenci, którzy mają zaplanowane wykłady na najbliższy weekend, otrzymują mailem zaproszenia do wzięcia udziału w wykładzie (oddzielny mail dla każdego wykładu), jeżeli wykładowca zadeklarował prowadzenie zajęć w ten sposób. Harmonogram spotkań (z nazwą przedmiotu i grupą studencką) dostępny jest pod poniższym linkiem. Maile są rozsyłane w piątek poprzedzający weekend około godziny 15:00. Prosimy sprawdzać skrzynki mailowe (również spam).

Szczegółowe informacje dostępne pod linkiem: https://gsw.gda.pl/pl/node/546.

Platforma Moodle GSW

Konta na Platformie Moodle GSW (służącej do wspomagania prowadzenia zajęć w formie zdalnej) zostały założone dla Studentów i Nauczycieli. Prosimy o sprawdzanie korespondencji dotyczącej założenia konta przesłanej z Platformy do Państwa skrzynek e-mail (również w spamie). Co zrobić w przypadku braku takiej korespondencji: https://gsw.gda.pl/pl/content/odzyskiwanie-hasla-platforma-moodle-gsw.

Adres Platformy Moodle GSW: https://gsw.moodle.org.pl/.

  Platforma Moodle GSW