Ostatnie komunikaty

 • agrz, 16.10.2020, 13:06:
  Odwołane zostają zajęcia stacjonarne
  Od soboty 17 października 2020r. Gdańsk, Olsztyn, Słupsk oraz powiat tczewski znajdować się będą w strefie czerwonej, w...
 • anbr, 09.10.2020, 12:23:
  Wykłady on-line
  W najbliższy weekend 10-11 października 2020 r. rozpoczynamy wykłady on-line poprzez Platformę ClickMeeting GSW. Wykłady dotyczą...
 • anso, 08.10.2020, 09:46:
  Grupa K5s
  Prosimy o zapoznanie się z aktualizacją planu zajęć.
  Wszystkie komunikaty

Kontakt do dziekanatu w Gdańsku

Godziny pracy

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota Niedziela
12.00 - 15.45 12.00 - 15.45 8.15 - 12.00 8.15 - 12.00 - -

Uwagi dodatkowe: w poniedziałki dziekanat nieczynny.

                                 Przerwa w godzinach: 11:00-11:30.

 

 

Telefony
58 305 08 11
58 305 08 12
58 305 08 89
nr wewn. 32
Adres e-mail
 
 
 
Pokój
nr B105
Uwagi
 

Dyżury dziekanów w Gdańsku w zakładce "Kontakt / Gdańsk - jednostki organizacyjne" (przycisk poniżej). Dyżury dziekanów w filiach w zakładce "Kontakt / (właściwa filia)".

Jednostki organizacyjne GSW w siedzibie w Gdańsku   Logotypy GSW do pobrania

Wyróżnienia Rektora i stypendia za wyniki w nauce

Studentom wybitnym, legitymującym się nie tylko wysoką średnią ocen, ale również zaangażowaniem w działalność pozadydaktyczną przyznawane jest corocznie Wyróżnienie Rektora dla najlepszych absolwentów i związana z tym nagroda finansowa. (Regulamin "Czeku na studia" do pobrania na dole strony w pliku PDF). Wyróżnienie otrzymują najlepsi absolwenci poszczególnych kierunków studiów spełniający łącznie następujące warunki:

 1. Egzamin dyplomowy zdany podczas podstawowej sesji egzaminacyjnej
 2. Ocena bardzo dobra na dyplomie ukończenia studiów
 3. Średnia ocen z całego toku studiów co najmniej 4,6

Student, który uzyskał wyróżniające wyniki w nauce, osiągnięcia naukowe lub artystyczne, lub osiągnięcia sportowe we współzawodnictwie co najmniej na poziomie krajowym może otrzymać Stypendium Rektora. W przypadku studentów przyjętych na pierwszy rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego, po złożeniu wniosku, stypendium Rektora przysługuje:

 • laureatom olimpiady międzynarodowej albo laureatom lub finalistom olimpiady stopnia centralnego, o których mowa w przepisach o systemie oświaty,
 • medalistom co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

O przyznanie stypendium Rektora może ubiegać się student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia. Pozostałe warunki ubiegania się o stypendium Rektora szczegółowo określa załącznik nr 12 Regulaminu. Szczegółowe warunki przyznawania punktów za średnią ocen oraz za poszczególne rodzaje aktywności ustala zarządzeniem Rektor. Średnią ocen wylicza się na podstawie Regulaminu Studiów GSW.

Legitymacje studenckie 'papierowe' tracą ważność

Wszystkie legitymacje studenckie wydane przed lipcem 2019 r. tracą ważność z dniem 1 listopada 2019 r., niezależnie od wpisów tam zamieszczonych. Legitymacje wydawane od roku akademickiego 2019/2020 są legitymacjami elektronicznymi: w formie elektronicznej karty procesorowej. Studenci, którzy są zainteresowani posiadaniem legitymacji, proszeni są o składanie wniosków o wymianę legitymacji. Szczegółowe informacje na ten temat podano w komunikacie pod linkiem:
https://gsw.gda.pl/pl/content/legitymacje-studenckie-papierowe-traca-waz...

Przydatne informacje na temat legitymacji studenckich

Dokumenty w Biuletynie Informacji Publicznej

Dokumenty, które udostępniane są publicznie na podstawie odrębnych przepisów, uczelnia udostępnia w swoim Biuletynie Informacji Publicznej (link dostępny pod poniższym przyciskiem oraz na każdej podstronie w dolnym menu). Wśród tych dokumentów są akty prawa wewnętrznego jak Statut uczelni, Regulamin Studiów, zarządzenia ws. opłat za studia, dokumenty związane z pomocą materialną z budżetu państwa, programy studiów i inne. Zapraszamy.

  Biuletyn Informacji Publicznej

Ankieta: Ocena dostępu do informacji na temat kształcenia

Uprzejmie prosimy o ocenę zadowolenia z dostępu do informacji dotyczących kształcenia, a zamieszczonych przez Uczelnię na swojej stronie internetowej (https://gsw.gda.pl/), Biuletynie Informacji Publicznej (https://bip.gsw.gda.pl/) oraz tablicach ogłoszeń.

Ankieta oceny dostępu do informacji jest anonimowa. Dostępna jest pod poniższym przyciskiem.

  Ankieta: Ocena dostępu do informacji na temat kształcenia
ZałącznikRozmiar
PDF icon Regulamin czeku na studia 2019.pdf156.12 KB